Naš tim

Naš tim

Vinolabov tim čine visoko kvalificirani zaposlenici čijim zajedničkim djelovanjem postižemo najbolje rezultate za Vaše vino.

doc.dr.sc. Leo Gracin

Partner - glavni enolog

Mario Radić, dipl.ing.preh.inž.

Enolog - savjetnik

mario.radic@vinolab.hr
+385 95 280 8791

Pregledaj

Sebastijana Bilušić, mag.ing.upravljanja sigurnošću hrane

Enologinja - savjetnica

sbilusic@vinolab.hr
+385 99 244 6266

Pregledaj

Andrea Karačić, mag.ing.preh.inž.

Enologinja - voditeljica laboratorija

andrea@vinolab.hr
+385 91 244 6267

Pregledaj

Mirna Filipović-Grčić, mag.ing.agr.

Enologinja - kontrola kvalitete

mirna@vinolab.hr
+385 99 244 6264

Pregledaj