Konzalting

Ova djelatnost podrazumijeva čitav niz međusobno povezanih usluga, od proizvodnje vina do brandinga s posebnim naglaskom na stvaranje određenog stila vina. Time je omogućeno kompletno savjetovaje za vinare, bilo da se radi o već renomiranim proizvođačima ili početnicima.

Sve usluge pri tom se oslanjaju na dugogodišnje iskustvo pojedinih suradnika u dotičnim djelatnostima, kao i na stručnim usavršavanjima u inozemstvu (Francuskoj, Argentini i Čileu) te komunikaciji i suradnji sa inozemnim stručnjacima (prvenstveno Francuzima).

Mreža stručnih suradnika je organizirana tako da se u svakoj od 5 regija (Zagreb i okolica, Slavonija, Istra, Dalmacija i Međimurje) usluge mogu pružati nesmetano i s jednakom dinamikom uz osiguranje istovjetne kvalitete.

Uz pomoć znanstveno-istraživačkih projekata od strane suradnika sa Prehrambeno-biotehnološkog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu osigurat će se stručnije i kvalitetnije osmišljavanje i/ili unaprijeđivanje same tehnologije proizvodnje vina.

REFERENCE:

 • Korta Katarina d.o.o.
 • Vina Jakob d.o.o.
 • OPG Bruno Trapan
 • OPG Radović Anka
 • Jako vino d.o.o.
 • Madirazza d.o.o.
 • OPG Vedran Kiridžija
 • Dingač-Skaramuča d.o.o.
 • Grgić vina d.o.o.
 • Mežnarić vinarija d.o.o.
 • KROLODOM d.o.o. 
 • Tomislav Horvatinčić
 • Cissa d.o.o.
 • Krajančić vinarija
 • Erdutski vinogradi d.o.o.