Senzorske analize

Što radimo ?

Senzorske procjene

Standardna senzorska procjena obuhvaća procjenu kvalitete uzoraka vina od strane senzorskog tima Vinolaba putem panela. Procjenjuju se izgled, miris i okus, njihova korelacija, odgovarajući stil te ukupni dojam vina. O obavljenoj senzorskoj procjeni dostavlja se pisani dokument.

Panel

Procjene vina na slijepo
Senzorski tim ustanovljava senzorska svojstva i kvalitetu vina u usporedbi sa drugim uzorcima iste sorte ili iste kombinacije sorata iz iste regije ili iz regije sa sličnim klimatsko pedološkim svojstvima. Na temelju kušanja na slijepo senzorski tim svrstava vino u pripadajući kvalitativni i stilski razred.

Procjena vina sa poznatim relevantnim informacijama
Senzorski tim prilikom kušanja poznaje sve relevantne informacije (proizvođač, godina berbe i osnovni analitički podaci). Kušanjem ustanovljava svojstva uzorka, procjenjuje budući potencijal vina i određuje stil.

Radionice

Edukacije